Bouwvergunning voor Reijsendaal Noord

Home Actueel Bouwvergunning voor Reijsendaal Noord

Er gaat gebouwd worden in Reijsendaal Noord! De bouwvergunning is rond, het bouwmaterieel staat gereed. Aan de noordrand van de wijk Park16Hoven in Rotterdam hebben we samen met VanBergenKolpa Architecten in opdracht van Robert Hellings van Cedrus Vastgoed een ensemble van 13 woonblokken ontworpen. Nu de bouwvergunning binnen is, kan binnenkort worden gestart met de bouw. De blokken vormen een krachtige beëindiging van de wijk. Het wordt een plek waar 60 huishoudens in de nabije toekomst prachtig kunnen wonen met weids uitzicht.

De gekozen architectuurstijl komt voort uit de geambieerde balans tussen enerzijds een samenhang en continuïteit in architectuur, en anderzijds de individuele variatie per woning. Het ontwerp gaat uit van helder vormgegeven bakstenen volumes die een duidelijke eenheid vormen. Ritmes van gevelopeningen tussen horizontale belijningen binden de woonblokken samen. Binnen deze eenheid worden op het schaalniveau van het ensemble, het blok en de woning verschillen en accenten gemaakt. Op het schaalniveau van de straat verschillen de blokken sterk in afmeting. De blokken vormen leesbare ensembles aan weerszijde van de lanen die het plan doorkruisen. Elke laan heeft een eigen kleuridentiteit. Van oost naar west wordt dit verloopt zichtbaar gemaakt door middel van een kleur gradiënt in het metselwerk, van bruinrood naar helder oranjerood & van antraciet bruin naar zilvergrijs. Het gootdetail, de verholen goot, is ingezet als het krachtige samenbindend element van de rijen om zo samenhang in architectuur en uitstraling te bereiken tussen de ontwerpen van beide architecten.