Masterplan Pleynkwartier Arnhem goedgekeurd

Home Actueel Masterplan Pleynkwartier Arnhem goedgekeurd

De eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Pleynkwartier is bereikt; het masterplan is goedgekeurd door gemeente Arnhem! Dit betekent we officieel kunnen starten met de ontwikkeling van de nieuwe woonomgeving aan de Slochterenweg in Arnhem-Zuid.

Samen met zorgorganisatie Pleyade, architectenbureau Rutten & Rooze en landschapsarchitecten Land-ID ontwerpen we het Pleynkwartier. Pleynkwartier wordt een nieuw woon- en zorggebied in het hart van Arnhem-Zuid. Op deze plek, vlak naast winkelcentrum Kronenburg, wordt voor Pleyade een nieuwe buurt ontworpen waar wonen, kort- en lang verblijf en recreatie centraal staan. Het zorgprogramma wordt zorgvuldig ingepast in de woon- en kortverblijfsfunctie. Dit vanuit de visie dat mensen met een zorgvraag gebaat zijn bij een verblijf in een gastvrije woonomgeving waar zij onderdeel zijn van het dagelijks leven. Dit dagelijks leven speelt zich af in en om gebouwclusters die zorgvuldig zijn ingepast in bestaande en nieuwe groenstructuren

Tot 2011 stond op de plek een verouderd verzorgingstehuis voor ouderen, het Martinushof. Met de sloop van dit gebouw is er ruimte gekomen voor een nieuwe woon(zorg)ontwikkeling. In het toekomstig Pleynkwartier wordt gestreefd naar een goede balans tussen zorg en regulier wonen. Daarom is er een samenwerking gezocht met een grote partij uit de hospitality sector. Hierdoor kan de zorg zich focussen op de zorg, en kunnen overige functies, zoals een restaurant en het beheer van de wooneenheden, worden uitgebaat door andere partijen die daar ruime ervaring in hebben.

Masterplan Pleynkwartier
We zijn erg blij dat gemeente Arnhem het masterplan na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren heeft goedgekeurd. In het masterplan staat zowel de strategie als de uitgangspunten van het ontwerp van het Pleynkwartier omschreven. Het doel van het masterplan is om een visie op lange termijn te concretiseren. Het vormt de basis van de doelstellingen en criteria voor de nieuwe woonomgeving. Nu gemeente Arnhem akkoord is gegaan met het masterplan, kan er daadwerkelijk verder gegaan worden met de ontwikkeling. Het volledige masterplan is hier in te zien.

Volgende stap
Met de goedkeuring van het masterplan kunnen we de volgende stap in het proces zetten, en starten we met het verder ontwerpen van de gebouwen en de woonomgeving binnen de kaders van het vastgestelde masterplan. Meer informatie over het Pleynkwartier is te vinden op de projectwebsite: www.pleynkwartier.nl.