Oplevering De Abdijtuin in Veghel

Home Actueel Oplevering De Abdijtuin in Veghel

Veghels Buiten is geen gewone woonwijk. De huizen worden hier gebouwd in clusters, als minidorpjes in het groen, alsware het Brabantse gehuchten. Er verschijnen zowel kleinere als grotere buurtschappen met elk een eigen identiteit of thema. Als onderdeel van buurtschap De Kloostertuinen zijn onlangs de woningen van het deelgebied De Abdijtuin opgeleverd, namelijk de Abdijwoning en de Koetswoning.

De organisatie van de Abdijwoningen is gebaseerd op het idee van de traditionele kloostertuin; een ommuurde tuin waar gewoond wordt aan de cour. De ontworpen ritmiek en het reliëf in met name de kopgevels vinden hun oorsprong in de tektoniek van een traditionele gotische Vlaamse abdijhoeve of -schuur. De geelbeige steen van de woningen refereert aan de gelige baksteen of ‘moef’ die de kloosterarchitecten gebruikte om de kerkmuren te metselen.

De beide koetshuizen vormen de entree tot de Kloostertuinen. Het koetshuis is van origine de plek waar de koetsen van het landhuis, kasteel, klooster of stalhouderij gestald werden en heeft daarmee dus een sterke verwantschap. Door het optillen van de goot en de symmetrische opbouw van het volume krijgen de koetshuizen iets voornaams en refereren de voordeuren van de woningen aan de grotere koetshuisdeuren van weleer. Op deze wijze ontstaan twee duidelijk eigen, herkenbare deeluitwerkingen gebaseerd op het onderliggende thema Kloostertuinen.

De komende tijd volgt de verdere inrichting van het terrein, zodat de bewoners van deze veertig nieuwe woningen over een paar maanden optimaal kunnen genieten van het Brabantse buitenleven. Momenteel is tevens deelgebied De Erven in ontwikkeling, bestaande uit erf De Hofstee en erf De Heerd. Wordt vervolgd!