Stadsinbreiding Kronehoef van start

Home Actueel Stadsinbreiding Kronehoef van start

Het bouwrijp maken voor het project Kronehoef is in volle gang! Tussen de Otterstraat & Kronehoefstraat hebben wij een nieuwe stadsinbreiding ontworpen. In bouwteamverband werken we samen met Alphons Coolen Bouw, Bolwerk Weekers en Omega Vastgoed aan dit toffe project.

Op het huidige terrein staan 2 gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd: een voormalige schoolgebouw en boerderij De Kronehoef. De huidige boerderij stamt uit 1884, maar is vandaag de dag door vele verbouwingen niet meer van historische waarde. De boerderij is ook bouwkundig ongeschikt voor transformatie naar woningbouw. De eerste vermelding van een hoeve op deze plek stamt nog uit 1378, toen op hier door de heren van Cranendonck en Eindhoven een betaalplaats werd opgericht voor grondaccijnzen aan de rentmeester. Voordat de originele hoeve uitbrandde in 1883, is de hoeve door de jaren heen in eigendom geweest van leden van o.a. het Huis van Oranje en Lodewijk Napoleon Bonaparte. De cultuurhistorische waarde van het geheel is door zijn rijke geschiedenis gelegen in de historische betekenis van de plek. De 6 nieuwe grondgebonden woningen worden daarom gebouwd op de footprint van de voormalige boerderij, ter herinnering aan oude tijden. Het nieuwe woongebouw neemt deels de plaats van de voormalige schoolgebouw in. Eind 2021 mag de buurt hier 65 nieuwe huishoudens verwelkomen!