Transformatie Pastoor van Arskerk naar woonzorglocatie

Home Actueel Transformatie Pastoor van Arskerk naar woonzorglocatie

In Eindhoven staat de Pastoor van Arskerk, een imposante kerk die altijd een centrale rol heeft vervuld voor de wijk Woensel en haar bewoners. Nu de traditionele maatschappelijke rol van de kerk als religieus huis is verdwenen, transformeert de kerk en de naastgelegen pastorie naar een 24uurs woonzorglocatie voor zorgorganisatie Comfor, onderdeel van Long at Home investments. Verdeeld over de kerk en pastorie hebben we een thuis ontworpen voor 34 ouderen met dementie en/of lichamelijke aandoeningen.

Het nieuwe ontwerp volgt de bestaande ruimtelijkheid van de kerk. De brede, lage zijbeuken lenen zich goed voor een invulling van woonzorg studio’s. De centrale beuk biedt ruimte voor een facilitaire zone, ondersteunend aan het wonen. Een woonlaag op verdieping laat bewoners genieten van de prachtige oorspronkelijke spitsboogramen in de zijgevel. Het voormalige altaar en het koor vormen open ontmoetingsruimtes. Hier kan de grandeur van de voormalige kerk in zijn volledigheid worden ervaren. Ten Brinke neemt de uitvoering van de transformatie op zich.

Onlangs hebben we tijdens een omwonendenmiddag de plannen gedeeld met de buurt, met veel positieve reacties als resultaat. Naast een antwoord op de groeiende vraag naar ouderenwoningen in Eindhoven, zal dit religieus erfgoed in de nabije toekomst opnieuw een plaats innemen als centrale spil van de gemeenschap.