Tussendijcks: een nieuw woongebouw voor Prinsenbeek

Home Actueel Tussendijcks: een nieuw woongebouw voor Prinsenbeek

Een nieuw woongebouw verrijst binnenkort nabij het centrum van Prinsenbeek: Tussendijcks. De huidige, leegstaande Boerenbondlocatie aan de Valdijk maakt plaats voor een woongebouw met veertig appartementen.

Het L-vormige volume zorgt voor een duidelijke stedenbouwkundige afronding van de bebouwing op de hoek van de Valdijk en Haverdijk. De architectuur aan de Valdijk is gebaseerd op de kleinere korrel van de dorpse bebouwing. Aan de Haverdijk is juist meer uitgegaan van het grotere stedelijke blok dat past bij het brede profiel van de Haverdijk. De bovenste laag is een terug liggend volume dat door middel van zijn materialisatie en voorkomen ondergeschikt is aan het bouwblok. Aan het kruispunt maakt het gebouw door middel van de arcade een uitnodigend gebaar naar de openbare ruimte. Dit gebaar voorziet in een duidelijke hoofdentree voor de appartementen en overgang van de kleine dorpse korrel naar de grote schaal aan de Haverdijk.

Regiokrant BN de Stem schreef afgelopen week een leuk artikel over de komst van het woongebouw: ‘gasvrij complex met vier woonlagen en twee deelauto’s op Boerenbondterrein Prinsenbeek’.

In 2019 was er al veel belangstelling voor het project vanuit de buurt. Inmiddels hebben al ruim 160 personen zich ingeschreven om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Momenteel ligt het plan ter inzage bij de gemeente. Naar verwachting wordt begin 2021 gestart met de bouw van het woongebouw. Het project wordt ontwikkeld door ‘Haval’ ontwikkeling, een samenwerking tussen Remmers Projectontwikkeling en HVB Projectontwikkeling.