Waar koeien vertrekken, ontstaat ruimte voor ruimtelijke innovatie

Home Actueel Waar koeien vertrekken, ontstaat ruimte voor ruimtelijke innovatie

Onlangs besteedde het Eindhovens Dagblad aandacht aan de transformatie van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Karstraat in Beek en Donk in een mooi artikel. Pauwert Architectuur werkt samen met Robert Hellings van Cedrus Vastgoed aan dit inspirerende project.

In ons kleine land lijken stad, natuur en landbouw nog vaak te strijden om kostbare ruimte. Rood (bebouwing) en groen (natuur) worden veelal gezien als tegenpolen, waardoor bouwen in het buitengebied gevoelig ligt. Dit terwijl het buitengebied volop uitdagingen ondervindt; denk aan toenemende leegstand door vertrekkende boeren en verschraling van de biodiversiteit. Daarnaast liggen er landelijk nog meer opgaves, zoals de nood voor meer (en andere) woningen en het groeiende gevoel van eenzaamheid in een alsmaar individueler wordende samenleving. Terwijl er tijdens de kabinetsformatie eindeloos veel over is gedebatteerd, beginnen in de praktijk al verschillende initiatieven te ontkiemen die de uitdagingen van stad en land samenbrengen. Zo ook het project aan de Karstraat in Beek en Donk.

Door de sloop van twee grote stallen aan de Karstraat en het intrekken van de ammoniakrechten wordt de milieubelastende activiteit beëindigd. Het nieuwe plan gaat uit van een collectieve woonvorm, vormgegeven in een erfconcept. Dit heeft raakvlakken met onze andere projecten zoals Malthezer Hoeve en Lierop Buiten, eveneens in opdracht van Cedrus Vastgoed. In een gemeenschap kijken mensen naar elkaar om. De voorzieningen en inrichting van het erf zijn gericht op ontmoeten, samen actief bezig zijn en buiten leven. Met een moestuin zorgen bewoners bijvoorbeeld zelf voor gezond en lokaal voedsel én overstijgt het dit nut met meer zelfredzaamheid en sociale cohesie. Het respect voor privacy en het vormgeven van spontane interactie tussen bewoners is een waardevol en onuitputtelijk onderwerp. Ook een behaaglijk thuis voor planten en dieren wordt niet vergeten. We zijn trots dat de Gemeente Laarbeek lef toont door dit project een pilotstatus te geven. Daarmee voelen we ons extra gemotiveerd om dit concept en ontwerp verder uit te werken.

En zo wordt door meerdere opgaves tegelijkertijd te beantwoorden op een slimme manier een positieve bijdrage geleverd aan een breed scala aan maatschappelijke thema’s. We gaan met veel plezier verder met dit ontwerpend onderzoek en geloven dat dit soort initiatieven een meervoudige transitie teweeg kunnen brengen.