Woningen Judith Leysterplein opgeleverd én bewoond

Home Actueel Woningen Judith Leysterplein opgeleverd én bewoond

Een ruime maand geleden werden de appartementen en seniorenwoningen aan het Judith Leysterplein in Helmond opgeleverd. Inmiddels zijn alle bewoners in hun nieuwe woning getrokken.

Een gekke tijd om naar je splinternieuwe woning te verhuizen. Woonbedrijf verzon er iets op en plaatste een filmpje op Youtube met een rondleiding en uitleg over de woning. Zo wordt het risico op verspreiding van het Coronavirus beperkt, maar krijgen de bewoners wel uitgebreide en rustige uitleg over hun nieuwe woning. Omdat woningen nu geen gasaansluitingen meer krijgen, was er wat extra aandacht nodig voor de uitleg van de installaties, zodat de woningen comfortabel en gezond bewoond kunnen worden. In het filmpje wordt uitgebreid stilgestaan bij alle technische snufjes. Zodra het weer op een veilige manier kan, wordt er alsnog een feestelijk moment aan de oplevering gewijd.

Een jaar geleden kwamen we wél feestelijk bijeen om op een zonnige middag de eerste stenen in elkaar te klikken. Er is namelijk een bijzondere techniek toegepast voor de gevels: de Clickbrick, een circulaire steen die niet traditioneel wordt gemetseld, maar wordt gestapeld en aan elkaar gemaakt met hulpstukjes. Hierdoor kunnen deze stenen in de toekomst opnieuw gebruikt worden. Dit past bij de ambities van Woonbedrijf, die steeds duurzamer wil bouwen.

Wij maakten het ontwerp voor de woningen en appartementen. Er is een blokje met appartementen op de hoek van de Paulus Potterlaan en het (nieuwe) Judith Leysterplein gerealiseerd, daarachter liggen de levensloopbestendige woningen aan het hof. De volgende stap was het inrichten van het groene hof, dat aansluit op het naastgelegen park. Alle planten en bomen hebben inmiddels hun plekje gevonden. Met het mooie weer kan het flink gaan groeien, zodat de bewoners elkaar straks kunnen ontmoeten in hun gezamenlijke groene hof. De appartementen zijn vooral voor starters en stellen, de woningen aan het hof zijn levensloopbestendige, gelijkvloerse woningen voor senioren. Dit levert dus een mooie mix op aan jong en oud die samenkomen aan het Judith Leysterplein.

 

Op Youtube zijn overigens meer filmpjes te vinden over de woningen aan het Judith Leysterplein. Wijkbeheerder Johan heeft vlogs gemaakt gedurende het bouwproces, erg leuk om te kunnen volgen als bewoner, maar zeker ook nu om het proces terug te zien.