Uitgebreid artikel over herontwikkeling Zonhove

Home Actueel Uitgebreid artikel over herontwikkeling Zonhove

Zonhove is onlosmakelijk met Son en Breugel verbonden. Een plek waar De Grote Beek, bos en dorpskern samenkomen en waar vanaf de jaren ’80 cliënten met een (ernstige) meervoudige beperking wonen, werken, leven en recreëren.

In Mooi Son en Breugel verscheen deze week een leuk en verhelderend artikel over de nieuwbouwplannen. Het terrein en alle gebouwen waren oorspronkelijk ingericht voor kinderen. Tegenwoordig is het grootste deel van de cliënten volwassen en voldoet Zonhove niet meer zo goed aan de eisen voor een fijne woon- en werkomgeving. Alles gaat in 3 fases op de schop; een flinke operatie dus, die zeker 7 jaar gaat duren.

In nauw overleg met SWZ, medewerkers en cliënten hebben wij de afgelopen maanden keihard gewerkt aan een ontwerp voor de gebouwen. Tegelijkertijd is bureau voor stedenbouw en landschap Karres + Brands druk bezig geweest met de inrichting, logistiek en landschap en heeft Klictet aan een installatieadvies gewerkt. Samen streven we naar een fijn nieuw thuis voor de cliënten, waarin de zorg optimaal is, de prachtige omgeving een grotere rol speelt en de gebouwen toekomstbestendig, eigentijds, duurzaam en comfortabel zijn.